Aims & Scope

Ideo is an open-access international journal which publishes original contributions in five main areas: Philosophy, Psychology, Cultural Studies, Political Science, and Law. The journal's main aim is to enable authors with high-quality articles to reach their relevant audience as soon as possible.

The Journal appears continuously up to four times a year. Individual articles are published online after the review process is completed. The current issue stands open until it reaches six articles. No limit is set for other kinds of contributions, such as: discussion notes, review essays, interviews, etc. Once the current issue is closed, the next issue welcomes new contributions.

Ideo is part of a broader editorial project which includes two other journals issued by Institute of Economic and Social Research, Romanian Academy, Iași Branch:


Obiectivul și domeniile de publicare

Ideo este o revistă internațională care publică în regim open-access contribuții din cinci domenii: filosofie, psihologie, studii culturale, științe politice și științe juridice. Scopul principal al revistei este de a permite articolelor științifice cu un nivel calitativ ridicat să își atingă audiența în cât mai scurt timp posibil.

Revista publică în mod continuu, până la patru apariții pe an. Articolele apar individual online imediat după ce sunt aprobate pentru publicare. Apariția curentă rămâne deschisă până când este atins numărul fix de șase articole. Nu există o limită pentru alte contribuții, de tipul: note, recenzii, interviuri etc. Imediat ce este închisă apariția curentă va fi deschisă următoarea apariție.

Ideo este parte dintr-un proiect editorial mai amplu care include alte două reviste editate de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași: